Start Fotboll Finns det en machokultur inom svensk fotboll?

Finns det en machokultur inom svensk fotboll?

1426
0
Dela

Happy People @ Prideparaden 2011

Fotboll, bärs och brudar kan ses som en norm inom fotbollen och inom svensk fotboll kan det finnas en del att göra för att normen ska förändras. Att Svensk Elitfotboll deltar i Stockholm Pride Parad i morgon lördag kan ses som ett försök att visa att gemene person är välkommen som fotbollsspelare.

Få visar annat än normen inom elitfotboll

För inom svensk fotboll är Anton Hysén den ende fotbollsspelaren som öppet gått ut offentligt med att han är man som gillar män. Att han gick ut med sin sexualitet 2011 skapade en debatt om fotboll och sexualitet, då det kan råda en kultur inom fotbollen som inte möjliggör enskilda fotbollsspelare att vara den de är och visa vem de är i alla sammanhang. Å ena sidan ska inte sexualiteten ha någon betydelse för hur en presterar på fotbollsplan, å andra sidan kan en machokultur med fotboll, bärs och brudar innebära att gemene person som önskar spela fotboll som social gemenskap, på korpnivå eller som professionellt inte känner sig välkommen i en rådande fotbollskultur.

Att synliggöra tillhörighet och gemenskap inom fotboll

När få väljer att öppet visa vem de är i en socialt och kulturellt sammanhang som inom fotbollen kan detta leda till att kompetenta fotbollsspelare inte synliggörs eller ens deltar inom fotbollen. För att lyckas som lag krävs det en social gemenskap inom laget som medför tillit och förtroende mellan spelarna och detta innebär att den machokultur som kan finnas behöver förändras från fotboll, bärs och budar till fotboll, tillhörighet och gemenskap.

Anton Hysén gick i brenchen när han gick ut offentligt med att han är man som gillar män. Svensk Elitfotboll går i brenchen när de deltar i Stockholm Pride Parad. Hur går du i brenchen när det gäller sund fotbollskultur med tillhörighet och gemenskap?

Spelbolag Sverige