Start Idrott Blir det Olympiska Spel utan dopningspreparat?

Blir det Olympiska Spel utan dopningspreparat?

1252
0
Dela

Olympiska spelen 2016

En idrottare som väljer att inte använda dopningspreparat visar att denne föredrar att tävla på sunda villkor som gagnar alla. En idrottare som väljer att inte använda dopningspreparat visar att denne föredrar att ha en sund hälsa och ett välmående som gagnar idrottaren.

En idrottare som väljer att inte använda dopningspreparat visar att denne vill och har förmåga att ha ett kurage som gagnar både idrottaren och idrotten i längden.

Ryssland åter med i matchen

Ryska idrottare har, efter beslut i dag av IOK (Internationella Olympiska Kommittén), möjlighet att delta i årets Olympiska Spel. Detta efter att många av Rysslands idrottspersoner tidigare i veckan portats från deltagande i de olympiska spelen efter en omfattande dopningsskandal.

Beslutet från IOK medför att gemene idrottsförbund kan välkomna Ryssland och ryska idrottare i att delta i olympiaden. IOKs beslut kan verka menlöst och lamt och kan vara ett sätt att slippa fatta beslut rörande dopning och om att premiera idrottare som vill tävla på sunda villkor, idrottare som önskar sund hälsa och välmående och idrottare som vill ha förmåga att ha kurage som gagnar idrottaren och idrotten i sig.

Det beslut som fattats i dag kan å ena sidan ses som menlöst och lamt, å andra sidan se de individuella idrottarna i sig och där IOK inte vill kategorisera alla idrottare som användare av dopningspreparat.

Regelsystem med eller utan subjektiva bedömningar?

Att en dopningsskandal för så många idrottspersoner (närmare 70 stycken till antalet) från ett och samma land kan i och för sig vara vanligt förekommande, då Ryssland som land har drygt 140 miljoner invånare och det i jämförelse med andra länder inte behöver vara så mycket högre procentuell andel.

Och det ska inte i sig drabba de idrottare som vill tävla på sunda villkor med en sund hälsa och kurage. Men att IOK med sitt beslut i dag väljer på ett sätt att blunda för problematiken som kan finnas med att dopningspreparat kan användas i en hög omfattning är intressant.

Vad vill IOK med sitt regelsystem – vill IOK ha ett regelsystem som möjliggör en subjektiv bedömning frän respektive idrottsförbund eller vill IOK ha ett regelsystem som inte möjliggör en subjektiv bedömning?

För det handlar ju om att anordna ett olympiskt spel som värnar om idrottare som vill tävla på sunda villkor, ha sund hälsa och spel som gynnar idrottaren dess själv och idrotten överlag.

OS folkfest och spel med idrottsprestationer?

Låt oss ha en olympiad fri från dopningspreparat och låt oss ha en internationell olympisk kommitté som vill och kan fatta strategiska beslut som i längden gynnar alla idrottsgrenar.

Låt showen börja snart, låt OS i Rio bli en folkfest och ett spel som blir minnesvärd på idrottsprestationer.

Spelbolag Sverige