Start Fotboll Hur mycket får fotbollen kosta?

Hur mycket får fotbollen kosta?

1665
0
Dela

I samband med gårdagens derbymatch mellan Stockholmslagen AIK och Djurgården var 300 tjänstgörande poliser på plats för att bevaka och ingripa vid eventuella oroligheter i samband med fotbollsmatchen.

Antalet mantimmar i samband med matchen blir en kostnad som hamnar på skattebetalarnas kostnadskonto och frågan är vad som kan vara rimligt att skattebetalarna får lägga ut i samband med en enskild sport.

Trygghet vs. mantimmar

Å ena sidan kan det vara bra att samhällets representanter verkar för att det finns en trygghet bland medborgarna oavsett var medborgarna befinner sig (i detta fall på och runt en fotbollsarena).

Å andra sidan är frågan om det är bra att det är så koncentrerat att det går åt så många polisiära mantimmar för att bevaka en enskild händelse bland vuxna individer som torde ha ett beteende som kan ses som socialt godtagbart (för fler än de som önskar kasta bengaler och annat som en mindre grupp av individer tycker är kul).

Att trygghet ska finnas för domare, fotbollsspelare och publik i samband med en fotbollsmatch ska självfallet få kosta, precis som på andra arbetsplatser och öppna arrangemang som är tillgängliga för allmänheten.

Det gäller samtidigt att kunna se över vilka oroligheter som kan uppstå och se till att dessa oroligheter reduceras och elimineras i den mån som det går och är möjligt. Att det inom fotbollskulturen kan ses som en kutym att anordna vissa fighter bara för “hederns skull” är inte bra, inte heller att kasta in bengaler eller att slåss inne på arenan.

Detta behöver motarbetas i allt högre grad, men på vems bekostnad – skattebetalarnas, fotbollsklubbarnas eller de enskilda individernas? I nuläget får skattebetalarna stå för notan (för den polisiära närvaron på fotbollsarenorna) i grunden i de fall som kostnaderna kan skickas vidare till andra parter som får stå för notan.

Legitimationskrav vid fotbollen?

Vad skulle hända om det endast kan säljas personliga biljetter till fotbollsmatcher och med krav på legitimation i samband med uthämtande av biljett och vid tillträde på arenan?

Vad skulle hända om en utesluter de personer som aktivt deltagit i slagsmål från att komma in på fotbollsarenor?

Det kan vara två steg till att börja mer proaktivt för att skapa en mer sund fotbollskultur och som i ett långsiktigt perspektiv bidra till att den polisiära närvaron kan fokusera på mer glada händelser i samband med fotbollen och att de polisiära mantimmarna kan användas till att skapa trygghet på fler ställen än enkom på fotbollsarenan .

För övrigt slutade derbymatchen med en seger till AIK med 3-0.

Spelbolag Sverige