Tuesday, June 25, 2019

Tv reklam

Start Tv reklam

Se Filips reaktion som väntar på en jobbintervjun när Zlatan stiger in!

Filip är en helt normal ung killesom är på jakt efter jobb och Vitamin Well har bjudit in honom på en arbetsintervju så sitter...

10 mest inspirerande sport reklamer som gjorts

Även om tv reklamer handlar om att marknadsföra en produkt i slutändan genom att få oss att associera med produkten så måste associeringen ske...