Tuesday, June 25, 2019

Tv reklam

Start Tv reklam

Se Zlatans nya Tv reklam för Volvo

Zlatans nya Tv reklam för Volvo är verkligen inspirerande. Zlatan berättar om sin uppväxt och hur han tänkte för att komma ditt han ville....

10 mest inspirerande sport reklamer som gjorts

Även om tv reklamer handlar om att marknadsföra en produkt i slutändan genom att få oss att associera med produkten så måste associeringen ske...